Procesy přeměn obchodních společností, prodeje a nabývání podniků, částí podniků a podílů ve společnostech.

Fúze i akvizice představují náročný proces často zahájený právním auditem a dále pokračující mnoha kroky zahrnujícími jednání o podmínkách, smlouvách a jiných dokumentech, splnění formálních požadavků a splnění veškerých oznamovacích, publikačních a registračních povinností. Naše bohaté zkušenosti v této oblasti Vám zaručí, že celý proces zvládnete bez zbytečných starostí a přešlapů.

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • sloučení společností
  • splynutí společností
  • rozdělení společností
  • změny právní formy společností

Zpět na Naše služby