Pro advokáta není právo jen věda, ale zejména profesionální služba poskytovaná klientovi dle jeho potřeb.

Často se lze setkat s tím, že právník pouze identifikuje právní problémy ve věci a nepokusí se nalézt řešení. Smyslem naší práce je problémy řešit, nikoliv vytvářet. My rozumíme tomu, že se od nás očekává komplexní řešení záležitosti.

S těmito zásadami se náš tým zkušených právníků věnuje případům českých i zahraničních klientů. Ať jde o fúzi velkých společností nebo zajištění koupě bytu či jiný jakkoliv závažný případ, nikdy neslevujeme z výše uvedených nároků a z požadavků na efektivnost, flexibilitu a nasazení.

Všichni naši právníci pracují v českém i anglickém jazyce, a to stejně efektivně.

Vedoucím advokátem je JUDr. Jan Lukeš, Ph.D. Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Na stejné vysoké škole složil rigorózní zkoušku na téma Ochrana osobnosti v evropském právu a absolvoval na této univerzitě postgraduální studium se specializací na mezinárodní právo soukromé, v rámci kterého obhájil dizertační práci na téma Zajištění závazků v právních vztazích z mezinárodního obchodu. Kariéru zahájil jako právník v Ernst & Young, kde se seznámil s prací pro nejnáročnější klientelu a poté založil vlastní advokátní kancelář. Je autorem mnoha odborných článků a spoluautorem odborných publikací.

JUDr. Jan Lukeš, Ph.D. se specializuje na závazkové právo včetně práva mezinárodního obchodu, právo veřejných zakázek a právo informačních technologií. Pracuje v českém a anglickém jazyce.