Právo obchodních společností, zajištění vnitřního fungování a souladu s právními předpisy.

V rámci korporačního práva zajišťujeme veškeré záležitosti, které se týkají chodu společností, a zajištění úpravy dokumentů a vztahů ve společnosti podle požadavků a vývoje právních předpisů. Nechte starosti o právní fungování společnosti na nás a soustřeďte se na svoje podnikání.

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • zakládání společností
 • převody podílů
 • organizace valných hromad a příprava podkladů pro ně
 • zajišťování zápisů změn ve společnostech
 • změny společenských smluv, stanov a jiných zakladatelských dokumentů
 • změny základního kapitálu
 • vztahy mezi členy statutárních orgánů a společností
 • převody podniků a částí podniků
 • due diligence – právní audity při koupi společností a podniků
 • likvidace společností
 • GDPR

Zpět na Naše služby