Kompletní zastupování v řízeních ve věci vymáhání pohledávek od revize případu až po exekuční řízení.

Ať jste na straně věřitele či dlužníka, vždy je nanejvýš potřebné, aby byla záležitost řešena profesionálně a efektivně od samého počátku. Vaši záležitost odborně posoudíme, doporučíme nejvhodnější postup a při zastupování v rámci sporu učiníme vše pro to, aby byla věc vyřešena co nejrychleji a nejefektivněji.

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • zastupování při vymáhání pohledávek z obchodního styku i jiných pohledávek
  • zastupování v soudním řízení a rozhodčím řízení
  • zastoupení v exekučním řízení a insolvenčním řízení

Zpět na Naše služby