Příprava, revize a sjednávání smluvní dokumentace od prvních návrhů až po úspěšné uzavření smlouvy.

Základním účelem, který ctíme v právním poradenství týkajícím se smluvních vztahů, je to, že zákazník má v úmyslu uzavřít dobrý obchod. Přesvědčte se spoluprací s námi o tom, že advokát představuje pro uzavření dobré smlouvy pomoc, nikoliv zdržení či překážku. Často se stává, že je advokátovi svěřena záležitost až v situaci, kdy je uzavřena právně nevýhodná smlouva, a je třeba řešit problém z toho vzniklý. Předejděte tomu a zajistěte si s námi vyloučení takových problémů.

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • příprava smluv
  • smluvní vztahy v mezinárodním obchodu
  • poradenství při zajištění závazků
  • právní pomoc při jednání o uzavírání smluv
  • revize smluv

Zpět na Naše služby