Zastupování ve sporech z nekalé soutěže, ochrana hospodářské soutěže a spojování soutěžitelů.

S rostoucím počtem podnikatelských subjektů se stále častěji objevují problémy v hospodářské soutěži, zejména v podobě nekalé soutěže. Zajistěte konzultací s námi, že Vaše smlouvy nebudou obsahovat neplatná jako dohody narušující soutěž a že se nebudete vystavovat zbytečným sankcím. Otázky spojené se spojováním soutěžitelů řešíme zejména v případě fúzí, koupě podniků a převodů podílů. 

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • kartelové právo
  • zneužití dominantního či monopolního postavení na trhu
  • spojování soutěžitelů
  • nekalá soutěž
  • zastupování ve sporech z nekalé soutěže

Zpět na Naše služby