Zákon o elektronické identifikaci

Dne 1.7.2018 nabyl účinnosti zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Zákon umožňuje prokázat totožnost s využitím elektronické identifikace, ovšem pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Zákon mimo jiné upravuje, co je systém elektronické identifikace, podmínky akreditace pro správu systému kvalifikovaným správcem a povinnosti držitele prostředku pro elektronickou identifikaci.