Prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta, notáře, daňového poradce, exekutora a auditora novelou daňového řádu

Dne 5.6.2018 nabyl účinnosti zákon č. 94/2018 Sb., kterým byl novelizován daňový řád a rovněž další zákony včetně zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon proti legalizaci“). Podle novely daňového řádu je povinná osoba podle Zákona proti legalizaci povinna na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění identifikace klienta, údaje získané při provádění kontroly klienta, údaje o způsobu získávání těchto údajů nebo dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta podle Zákona proti legalizaci. Povinnou osobou je v tomto smyslu i auditor, daňový poradce a účetní, exekutor a za určitých podmínek, resp. ohledně určitých služeb (především poskytování úschov), i advokát a notář. Novelou příslušných dalších zákonů bylo vyloučeno se v těchto případech dovolávat mlčenlivosti.