Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Dnem 1.1.2018 nabyla účinnosti změna ustanovení §1124 občanského zákoníku, provedená zákonem č. 460/2016 Sb. Podle nového znění ustanovení §1124 odst. 1 občanského zákoníku mají spoluvlastníci předkupní právo, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, ledaže jde o převod osobě blízké. Nový občanský zákoník v původním znění k 1.1.2014 zákonné předkupní právo významně omezoval na určité podmínky, nové znění zavádí předkupní právo opět pro spoluvlastnický podíl k nemovité věci bez dalších podmínek, a to i pro bezúplatný převod, s výjimkou převodu osobě blízké.