Celní a statistická nomenklatura a společný celní sazebník pro rok 2018

Dnem 1.1.2018 nabyla účinnosti nová Příloha I k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku pro rok 2018. Příloha I stanoví pro rok 2018 kódy kombinované nomenklatury a smluvní celní sazbu pro jednotlivé druhy zboží.