Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dne 31.5.2018 nabyl účinnosti zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Součástí zákona je mimo jiné rovněž novela zákona o daních z příjmů, novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, novela zákona o státní sociální podpoře, novela zákona o nemocenském pojištění.